• Хидрострой АД

  Всички звена и материално технически бази на Хидрострой са изградени и работят в съответствие с внедрената интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд съгласно БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2004 .

  Бетон Хидрострой
   
 • Бетонови изделия

  Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна
  Производствена линия: Form Impianti
  Година на производство: 2011 год.
  Производителност: над 1000 бр./час
  Предлагани продукти: Вибропресовани бетонни елементи

  Бетон Хидрострой
   
 • Бетонов възел

  Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна
  Бетон смесител: Sicoma
  Година на производство: 2011 год.
  Производителност: до 100 куб.м./час
  Предлагани продукти:
  Бетонови смеси в класове/марки, сертифицирани съгласно БДС EN 206-1/NA:2008;

  Бетон Хидрострой