Пластичен бетон

Бетоновия възел на "Хидрострой" АД  произвежда хомогенни готови за полагане смеси и циментови разтвори.
Освен пълната гама бетонови смеси и разтвори, се произвеждат и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон). За подобряване качествата на бетонната смес и втвърдения бетон се използват пластификатори, противозамръзващи  и други химични добавки. Въведеното компютърно управление на производствения процес гарантира правилното дозиране и спазване на въведените в софтуера рецепти.
 

Произвеждани бетонови смеси и циментови разтвори:

 

Бетонови смеси

 Клас по въздействие

 

Производство на бетон с трошен камък клас DR16

1

Бетон C 8/10

 -

2

Бетон C 12/15

 X0
3 Бетон C 16/20

 X0

4

Бетон C 20/25 Cw 0,8

 XC1

5

Бетон C 25/30 Cw 0,8

 XC2

 

Производство на бетон с трошен камък клас DR12

1

Бетон C 20/25 Cw 0,8

 XC1

2

Бетон C 20/25 Cw 0,8 SR

 XC1

3

Бетон C 25/30 Cw 1,0Cfr 200

 XC2 XF2

4

Бетон C 25/30 Cw 1,0Cfr 200 SR

 XC2 XF2

5

Бетон C 30/37 Cw 1,0 Cfr 200

 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1

6

Бетон C 30/37 Cw 1,0 Cfr 200 SR

 XC4 XS1 XD2 XF4 XA2
7

Бетон C 35/45 Cw 1,0 Cfr 200

 XC4 XS3 XD3 XF4 XA1

8

Бетон C 35/45 Cw 1,0 Cfr 200 SR

 XC4 XS3 XD3 XF4 XA3
9

Бетон C 40/50 Cw 1,0 Cfr 200

 XC4 XS3 XD3 XF4 XA1

 

Циментови разтвори

1

Циментов разтвор 1 : 2

 -

2

Циментов разтвор 1 : 3

 -