Рехабилитация на тротоарна настилка на бул.Цар Освободител – северно платно в участъка от бул.Княз Борис I до ул.Отец Паисий