Рехабилитация на уличната мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол