Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с.Поляците и с.Партизани, Община Дългопол